wp-header-logo-3979.png

Πρωτοποριακό έργο το Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας Λάρνακας, είπε ο Υπ. Εργασίας

Tο Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας Λάρνακας, είναι πρωτοποριακό έργο υποδομής και υπηρεσιών για την αποκεντρωμένη εξυπηρέτηση των πολιτών με αναπηρίες των Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου, ανέφερε εγκαινιάζοντας το Κέντρο ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κυριάκος Κούσιος.

Πρόσθεσε ότι αποκεντρώνοντας τις υπηρεσίες, μειώθηκε η ταλαιπωρία που υφίσταντο προηγουμένως οι Λαρνακείς και Αμμοχωστιανοί πολίτες με αναπηρίες, ενώ την ίδια στιγμή, επιτεύχθηκε η μείωση του χρόνου αναμονής αξιολόγησης των αιτημάτων, με αποτέλεσμα την άμεση και ουσιαστική υποστήριξη των αναγκών τους.

Ο Υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι ο πρωταρχικός στόχος του Προέδρου Αναστασιάδη και της Κυβέρνησής του ήταν να οικοδομήσει ένα πραγματικό Κράτος Πρόνοιας χωρίς αποκλεισμούς, ευαίσθητο και ικανό να σταθεί αρωγός στις ανάγκες του συνόλου των πολιτών, αλλά ιδιαιτέρως όσων έχουν ανάγκη της κρατικής μέριμνας και προστασίας.

Στη συνέχεια ανέφερε πως τα τρία Κέντρα Αξιολόγησης Αναπηρίας, στη Λευκωσία, τη Λεμεσό και τώρα στη Λάρνακα, αποτελούν τους πυλώνες του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης Αναπηρίας και υλοποιούν την πολιτική για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, τη στήριξη και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες.

Ο κ. Κούσιος είπε επίσης ότι το «Νέο Σύστημα Αξιολόγησης Αναπηρίας» είναι έργο που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με δαπάνες για την περίοδο 2014-2020 ύψους € 3,9 εκ., ενώ έχει ενταχθεί και στο πρόγραμμα «Κύπρος το Αύριο»με προϋπολογισμό για το 2021-2027 ύψους €10,5 εκ.

Πρόσθεσε ότι υπό την καθοδήγηση ενός πλήρως εξειδικευμένου προσωπικού και ομάδας συνεργατών Ιατρών, Επαγγελματιών Αποκατάστασης, Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών που πλαισιώνουν τη λειτουργία τους, τα Κέντρα Αξιολόγησης Αναπηρίας, επιτρέπουν και διευκολύνουν την πρόσβαση των δικαιούχων πολιτών με αναπηρίες σε υποστηρικτικές υπηρεσίες και παροχές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς και άλλων κρατικών υπηρεσιών, με απώτερο σκοπός την ενδυνάμωση των ατόμων αυτών, καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ενσωμάτωσής τους.

Αφού ανέφερε ότι από το 2014 μέχρι το 2021, πραγματοποιήθηκαν αξιολογήσεις για 20.000 άτομα με αναπηρίες, ενώ, το πλέον σημαντικό, είναι πως παρέχεται για πρώτη φορά σε κάθε πολίτη, ένα ολοκληρωμένο πόρισμα αξιολόγησης αναπηρίας, ένα διαβατήριο πρόσβασης, με πιστοποίηση όλων των ωφελημάτων του σε κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες που δικαιούται από την Πολιτεία, εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση, για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κίνημα των Ατόμων με Αναπηρίες, έχουν εντάξει την Κύπρο στις χώρες που εφαρμόζουν σύγχρονα και καινοτόμα συστήματα αξιολόγησης αναπηρίας, προωθώντας το παράδειγμά της ως βέλτιστη πρακτική.

Χαρακτήρισε ακολούθως σημαντικό ορόσημο τη σύσταση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, στο οποίο πέραν των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, θα μεταφερθεί, από την 1η Ιανουαρίου 2023 και το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

Παρέθεσε, επίσης, τις δράσεις που υλοποιήθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες και συγκεκριμένα την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της Πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για την Αναπηρία για την δεκαετία 2018-2028 και το τρίτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία για την τριετία 2021-2023, με 58 νέες δράσεις και 77 συνεχιζόμενες, που θα υλοποιηθούν από 8 Υπουργεία και 3 Υφυπουργεία.

Πρόσθεσε πως ήδη, από τις 135 συνολικά δράσεις της τριετίας, ολοκληρώθηκαν πλήρως το 2021 οι 63, δηλαδή ένα σημαντικό ποσοστό του 47% των προβλεπόμενων δράσεων.

Ανέφερε ακόμα ότι από το 2019 αυξήθηκαν τα επιδόματα φροντίδας και διακίνησης ατόμων με αναπηρίες κατά 30%, με πρόσθετη ετήσια δαπάνη 4 εκατομμυρίων ευρώ και με επωφελούμενους πέραν των 6.000 δικαιούχων. Αυξήθηκαν επίσης τα ποσά επιχορήγησης για την αγορά αυτοκινήτου, τροχοκαθισμάτων και ποικιλίας τεχνικών μέσων και εξοπλισμού για την προσβασιμότητα των συμπολιτών μας με αναπηρία.

Είπε πως το 2017 εισήχθη η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας, μέσω της οποίας πέραν των 3.500 ατόμων με αναπηρίες μπορούν να επωφελούνται υπηρεσιών στην Κύπρο, και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το 2020 και 2021 δημιουργήθηκαν,, οι πρώτες 11 κατοικίες και προγράμματα υποστηριζόμενης διαβίωσης με ένταξη 48 ατόμων με σοβαρές αναπηρίες, με συνολική δαπάνη €2.8 εκατομμυρίων, ενώ συνεχίζεται η πολιτική με δημιουργία 5 επιπρόσθετων κατοικιών και άλλων προγραμμάτων με προϋπολογισμό, για την περίοδο 2021-2027,20 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 2,4 εκατομμυρίων από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Από τον Οκτώβριο του 2021, λειτούργησε, το πρώτο στο είδος του, Κέντρο Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό, «ΑΚΤΙΔΑ», για παιδιά προσχολικής ηλικίας με αυτισμό καθώς και τις οικογένειες τους και συνεχίζεται με στόχο να εξυπηρετεί στο τέλος 300 οικογένειες, με προϋπολογισμό 5 εκατομμυρίων για το 2021-2027, ανέφερε περαιτέρω.

Επίσης είπε ο Υπουργός Εργασίας επιχορηγήθηκαν οργανώσεις για τη λειτουργία 24 προγραμμάτων απασχόλησης με στήριξη ατόμων με αναπηρίες στην ανοικτή αγορά εργασίας 19 προγραμμάτων κοινωνικών συνοδών που συνοδεύουν άτομα στις καθημερινές τους δραστηριότητες, καθώς και άλλων προγραμμάτων υπηρεσιών προς τα μέλη τουςη πλήρης λειτουργία της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων.

Στην Κύπρο του Σήμερα, στην Κύπρο του Αύριο, επιθυμούμε όπως οι άνθρωποι με αναπηρίες έχουν μια ενδυναμωμένη θέση στην κοινωνία, έχοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξής τους και με περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και δραστηριότητα, απολαμβάνοντας έτσι ανεξάρτητη διαβίωση, αλλά και ποιότητα στη ζωή τους, όπως το δικαιούνται, συμπλήρωσε.

Ο Υπουργός Εργασίας υπενθύμισε ότι τα εγκαίνια του Κέντρου είχε προγραμματιστεί να γίνουν τον περασμένο Μάιο από τον ΠτΔ και την αείμνηστη προκάτοχό του Ζέτα Αιμιλιανίδου, προσθέτοντας ότι τα εγκαίνια Κέντρου Αξιολόγησης Αναπηρίας και του Πολυδύναμου Πολυχώρου Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας αποτελούν μνημόσυνο για την Ζέτα, που με ζήλο κατάφερε να υλοποιήσει το όραμα της διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη, στους τομείς της αρμοδιότητάς της ως Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

source

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x