Κενή θέση εργασίας στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
wp header logo 2862 - Κενή θέση εργασίας στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

Κενή θέση εργασίας στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Το Ίδρυμα «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας»  ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη: 
μίας (1) θέσης «Κοινωνικού Λειτουργού» για Κοινωνική Εργασία στο Δρόμο, για κάλυψη αναγκών που αφορούν την  υλοποίηση του έργου Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικτύωσης  «ΤΟ ΣΤΕΚΙ». Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου και καλύπτει την περίοδο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy / Ενημέρωση / Κενές θέσεις εργασίας.
Για την υποβολή της αίτησης τους οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας KPMG Vacancies on Behalf of Clients (https://bit.ly/35Mkx3g) μέσω της ιστοσελίδας της KPMG (www.kpmg.com.cy), η οποία θα περιλαμβάνει κατάλογο (checklist) απαραίτητων εγγράφων που πρέπει να επισυνάπτουν οι υποψήφιοι στην αίτηση τους. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν ξεχωριστή αίτηση για την κάθε θέση που τους ενδιαφέρει.
Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλες οι απαιτούμενες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά τεκμηρίωσης των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.
Αιτήσεις που δεν είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες βεβαιώσεις θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη.
Μόνο οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν. 
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως άκρως εμπιστευτικές. 
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 και ώρα 23:59.source
.main-header {
text-align: center;
}

ATGBrokersScreenshot - Κενή θέση εργασίας στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x